image1 image2 image3 image4

Fundacja Na Rzecz Wspierania Nauki Campus z siedzibą w Gdyni 81-303, ul Kielecka 7, rozpoczęła działalność w 2004 roku. Fundacja została zarejestrowania 10 stycznia 2005 roku w rejestrze stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000225894). Fundacja jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje m.in. misję wspierania nauki, koncentrując się na bezpośredniej i pośredniej współpracy z placówkami oświatowymi, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. Fundacja wielu lat współpracuje z instytucjami edukacyjnymi w zakresie działań marketingowych oraz szkoleń. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na obszarze Polski i w ramach współpracy międzynarodowej. 7 obszarów aktywności Fundacji: Oświata, Ochrona Środowiska, Osoby Niepełnosprawne, Bezrobocie, Dziedzictwo Kulturowe, Sport, Społeczeństwo Obywatelskie.

Fundacja Na Rzecz Wspierania Nauki Campus
ul. Kielecka 7
81-303 Gdynia
NIP: 5862139939
REGON: 220000716